آمده ام چو عقل و جان وز همه دیده ها نهانآنکه ز زخم تیر او کوه شکاف می کندآهنگ آمده ام که سر نهم عشق تو را بسر برم محمدرضا شجریاناوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنمتا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برمدر هوس خیال او همچو خیال گشته اممتن آهنگ آمده ام که سر نهم محمدرضا شجریانمحمدرضا شجریانور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم

دانلود آهنگ آمده ام که سر نهم عشق تو را بسر برم محمدرضا شجریان


متن آهنگ آمده ام که سر نهم محمدرضا شجریان

آمده ام که سر نهم عشق ترا بسر برم

ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم

آمده ام چو عقل و جان وز همه دیده ها نهان

تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

 آنکه ز زخم تیر او کوه شکاف می کند پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

 اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برممنبع

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
Close
Close