آهنگ ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی محمدرضا شجریاناز خلق حذر کردی وز خلق جدا رفتیچون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدیچون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتیدر خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتیدر روح نظر کردی چون روح سفر کردیرفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودیمتن آهنگ ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی محمدرضا شجریانمحمدرضا شجریان

دانلود آهنگ ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی محمدرضا شجریان


دانلود آهنگ ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی محمدرضا شجریان

متن آهنگ ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی محمدرضا شجریان

ای ساکن جان من آخر به کجا رفتیای ساکن جان من آخر به کجا رفتی

در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی

چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی

چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی

در روح نظر کردی چون روح سفر کردی

از خلق حذر کردی وز خلق جدا رفتی

رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی

ماننده بوی گل با باد صبا رفتی

نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی

از نور خدا بودی در نور خدا رفتی

ای خواجه این خانه چون شمع در این خانه

وز ننگ چنین خانه بر سقف سما رفتی

منبع

Tags

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
Close
Close